Moms og skat i forbindelse med leasing

Her kan du finde svar på de oftest forekommende spørgsmål vedrørende skat og moms i forbindelse med leasing.

Leaset udstyr

 • Er der moms på finansiering?
  Ved leasing skal ydelserne pålægges moms, men selve udregningen af ydelsen er baseret på udstyrets pris ekskl. moms.
 • Hvordan er de gældende momsregler for leaset udstyr?
  Ved indkøb af leasingudstyr skal leverandøren udstede fakturaen til Nykredit Leasing. Vi betaler så leverandøren inkl. moms og har derfor momsudlæg på købsmomsen.
  Selve leasingydelsen betragtes af moms-myndighederne som en tjenesteydelse og tillægges derfor moms. Hvis din virksomhed er momsregistreret, har du fradrag for momsen i dit momsregnskab.
 • Kan jeg afskrive på det leasede udstyr?
  Nykredit Leasing ejer udstyret. Vi har derfor ejendomsretten og retten til at foretage de skattemæssige afskrivninger.
 • Hvilke skattemæssige fordele har du ved leasing?
  Som Leasingtager har du skattemæssig fradragsret for leasingydelsen som en driftsudgift i skatteregnskabet, for den periode som leasingaftalen vedrører. Du skal foretage almindelig periodisering af leasingydelsen.
 • Hvordan behandles en ekstraordinær leasingydelse?
  Hvis du indbetaler en ekstraordinær første leasingydelse ved opstart af leasingaftalen, som fratrækkes i dit skatteregnskab, er det vigtigt, at du sikrer sammenhæng mellem det beløb som du fratrækker og aktivets normale værdiforringelse. Dine samlede leasingydelser bør ikke overstige, de skattemæssige afskrivninger du ville have haft, hvis du selv havde ejendomsretten til udstyret. Er du i tvivl, bør du søge rådgivning hos din revisor. 

Lånefinansiering

 • Er der moms på finansiering?
  Ved lånefinansiering er der ikke moms involveret, ud over overvejelserne om hvorvidt købemomsen skal medfinansieres.
 • Hvordan får jeg en årsopgørelse på mit lån?
  Har du et lån hos Nykredit Leasing, og har du brug for en årsopgørelse, har du to muligheder.
  1. Du kan finde dokumentet i din Skattemappe. Nykredit Leasing A/S indberetter nemlig til SKAT
  2. Du kan bestille en kopi her