Nykredit Leasing har fundet fejl i beregning af morarenter

Nykredit Leasing har fundet fejl i beregning af morarenter og kompenserer alle kunder

Leasingselskabet Nykredit Leasing, der er ejet af Nykredit-koncernen, har fundet fejl i selskabets beregninger af morarenter. Morarente er en renteomkostning, som opkræves kunder, der betaler for sent. Berørte kunder kompenseres fuldt.

Vi har fundet fejl i vores systemer omkring beregning af morarente, hvilket har betydet, at nogle kunder er blevet opkrævet for meget. Så snart vi blev opmærksomme på problemet, har vi standset opkrævningerne, rettet fejlene, og vi begynder nu at ringe til kunder, der har betalt for meget, for at kompensere dem. Det forventer vi at være færdige med inden udgangen af marts.

Direktør i Nykredit Leasing, Mik Kristensen

Helt konkret består fejlene i, at der er beregnet morarenter af et for højt beløb. I nogle tilfælde er der også brugt en for høj rentesats og/eller beregnet morarenter pr. påbegyndt måned i stedet for faktiske dage. Endelig er det konstateret, at privatkunder har betalt et for højt rykkergebyr fra 2001-2009, og ca. 40 kunder har ikke fået indberettet procesrenter. Nykredit Leasing går så langt tilbage, man kan, i søgningen efter kunder, der har været berørt af fejlene. Eftersom Nykredit Leasing har eksisteret siden 2001, vil alle nuværende kunder, der i perioden 2001-2020 har betalt for meget, blive kompenseret. Dette gælder også kunder, der har afsluttet kundeforholdet inden for de seneste fem år.

 

På nuværende tidspunkt forventer Nykredit Leasing at identificere i alt ca. 1.800 privatkunder og ca. 2.900 erhvervskunder, der har betalt for meget, og at de samlet har betalt ca. 800.000 kr. for meget – altså i gennemsnit ca. 170 kr. pr. kunde.