Nykredit Leasing er påbegyndt kompensering af kunder, hvor der er fundet fejl i beregning af morarenter

Nykredit Leasing fandt sidste år fejl i selskabets beregninger af morarenter og rykkergebyrer. Morarente er en renteomkostning, som opkræves kunder, der betaler for sent. De berørte kunder kompenseres fuldt ud.


Såfremt de berørte kunder skal have tilbagebetalt et kontant beløb, informeres kunden på e-mail, brev eller telefon, og den samlede kompensation bliver udbetalt til kundens NemKonto og vil bestå af henholdsvis de for høje opkrævninger samt en rentegodtgørelse for perioden.


Se oprindelig udmelding i december 2020