Gebyroversigt

Gebyrer, der kan opkræves af Nykredit Leasing, hvis finansieringsforholdet giver anledning til det. Gebyrer gælder for private kunder og er gældende pr. 1. oktober 2019.

Gebyrer    
Opkrævning pr. ydelse via Betalingsservice 25 kr. 25 kr.
Opkrævning pr. ydelse via anden betalingsform 50 kr.  
Indhentning af ny registreringsattest 350 kr.  
Opkrævning af grøn ejerafgift 300 kr.  
Aflysning af pantebrev 600 kr.  
Fremsendelse af kontoudtog 100 kr.  
Kopi af aftale eller andre bilag 500 kr.  
Ændring af aftalen 1.000 kr.  
Ydelseshenstand 450 kr.  
Rykkergebyr for manglende betaling af ydelse eller præmierestance/forsikring 100 kr.  
Opsigelse 2.000 kr.  
Førtidig indfrielse (gælder ikke privatleasing) 1.000 kr.  
Arkivforespørgsel, forespørgsel fra revisor, offentlige myndigheder etc. om bilag samt øvrige opgaver fastsættes efter tidsforbrug og materialer 1.000 kr. pr. time, minimum 15 min.  

 

Du kan opnå en billigere pris på visse gebyrer, hvis du bestiller dokumenterne online.

Bestil dokumenter her

Nykredit Leasing forbeholder sig ret til at ændre i gebyrerne i henhold til aftalegrundlaget.