Nytænkning i landbruget 

Står du overfor at skulle købe nye landbrugsmaskiner, står du ofte også over for investeringer i millionklassen. Det kan være svært at realisere med traditionel lånefinansiering. Det gør leasing til et interessant alternativ.

Mand og børn ser på køer

Grøn Maskinfinansiering fremmer den grønne omstilling

Maskiner og redskaber, der fremmer den grønne omstilling, kan nu finansieres med Grøn Maskinfinansiering på særdeles fordelagtige betingelser.  Nykredit Leasing tilbyder Grøn Maskinfinansiering også i 2023.

 

Skovfonden

Nyskovfonden – søg støtte til flere træer

Nykredit er gået sammen med Forenet Kredit og Østifterne om Nyskovfonden, som skal bidrage til, at der plantes mere skov i alle dele af Danmark. Træer optager CO2, giver rekreative værdier og beskytter vores vandreserver. Alt sammen til gavn for et grønnere Danmark. 

Så er du lodsejer med et ønske om mere skov i Danmark, så kan du nu søge fondsmidler til at plante flere træer.

Torben Ipsen står på en mark

Du kan forbedre både likviditet og konkurrenceevne

Du ved, at det i dag er nødvendigt at drive et effektivt landbrug, og effektivitet kræver store mængder kapital til at indkøbe de nødvendige maskiner. Men hvis du leaser dine maskiner frigiver du kapital til andre investeringer – investeringer, der kan være med til at forbedre din konkurrenceevne. Netop derfor vælger mange landmænd at lade pengene arbejde i driften fremfor at have dem bundet i dyre maskiner. Det giver langt større økonomisk handlefrihed. 

Mark hvor den ene del er høstet

Faglig viden og forståelse for landbruget

Vores leasingkonsulenter er dybt funderet i landbruget. De har et indgående kendskab til branchen, maskinerne og driften fx gennem arbejde som landbrugsrådgivere. Enkelte har også selv drevet landbrug. Alt sammen suppleret med en stor finansiel viden. De kender de forskellige maskintyper og kan sætte leasingkontrakter sammen, så de passer til dig og din bedrift. Al rådgivning er baseret på en solid landbrugsfaglig viden og en dyb forståelse og interesse for landbruget og branchens vilkår.

Far og søn samler kartofler

Økonomisk fleksibilitet

Hvis du kun bruger dine maskiner en del af året, tilpasser vi leasingkontrakten, så ydelserne kun betales i takst med at maskinen er i brug. Alt efter hvad din virksomhed har behov for tilpasser vi aftalen og finansieringsløsningen, så de passer til din virkelighed.

Fordele ved at lease fremfor at eje

Med leasing undgår du bl.a. at binde kapital i dyrt udstyr, du har begrænsede etableringsomkostninger og styrker dermed likviditeten.

Leasing step by step

For dig er leasing processen meget enkel og overskuelig. Vi rådgiver dig under hele forløbet og tilpasser leasingaftalen til din virksomheds specifikke behov og ønsker.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os for en uforpligtende snak om dine muligheder. Vores mange kompetente konsulenter sidder klar til at hjælpe dig.