Leasing generelt

Leasing betyder, at Nykredit Leasing A/S ejer udstyret og leaser (lejer) det ud over en nærmere aftalt periode.

 • Hvor lang er løbetiden i en leasingaftale?
  Løbetiden i en leasingaftale afpasses efter udstyrets tekniske/økonomiske levetid og vil typisk afspejle virksomhedens afskrivningspolitik for lignende aktiver. Hos Nykredit Leasing er perioden er oftest 3 – 8 år alt afhængig af hvilken type udstyr det drejer sig om.
 • Hvad er finansiel leasing?
  Finansiel leasing er den mest enkle form for leasing. Finansiel leasing betyder, at du får finansieret dit nye udstyr, og at du samtidig opnår brugsretten over udstyret. Når leasingaftalen udløber, er du forpligtet til at anvise en køber, som vil overtage udstyret til den markedsværdi, som fastsættes, når du indgår leasingaftalen.
 • Hvad er operationel leasing?
  I modsætning til finansiel leasing, som typisk kun omfatter den rene finansiering af udstyret, kan leasingydelsen ved operationel leasing inkludere andre services som f.eks. reparation og vedligeholdelse, og leasingselskabet vil have risikoen på udstyrets restværdi.
 • Hvad er forskellen på leasing og købekontrakt?
  Ved købekontraktfinansiering er du den formelle ejer – Nykredit Leasing A/S har blot ejendomsforbehold (pant) i udstyret. Ved købekontrakt skal du bl.a. betale stempelomkostninger til Staten og tinglysningsafgift.
 • Hvad kan man finansiere med leasing?
  Næsten alle materielle aktiver kan finansieres ved leasing, blot udstyret er let at identificere og der kan afskrives skattemæssigt på det.
 • Hvem kan lease?
  Alle virksomheder der har et CVR nr. kan i princippet lease. Det kræver dog, at din virksomhed forinden kreditgodkendes af Nykredit Leasing A/S.
 • Uanset om det drejer sig om lån eller leasing vil Nykredit Leasing typisk foretage en almindelig kreditvurdering af din virksomhed, økonomi og betalingsevne generelt. De virksomheder der i dag benytter leasing repræsenterer mange brancher og spænder lige fra enkeltmandsvirksomheder til store børsnoterede selskaber – og den offentlige sektor. De vælger leasing både af økonomiske og praktiske hensyn.