Fakta

Fakta om leasingaftalen

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om leasingaftalen.

 • Hvor lang tid binder jeg mig for, når jeg leaser?
  Der vil ved leasingaftalens indgåelse blive aftalt en løbetid. Denne løbetid står i leasingaftalen. Normalt løber aftalerne mellem 3 og 8 år. Flexleasing løber normalt 1 år.
 • Skal jeg vælge fast eller variabel ydelse?
  Hvis du gerne vil have sikkerhed for, at dit budget holder, og at du kender din ydelse i hele finansieringsaftalens løbetid, skal du vælge at basere din ydelse på fast rente. Fast rente vil typisk være dyrere end variabel rente, og du skal være opmærksom på, at der ved førtidsindfrielse af en fastrenteaftale kan forekomme en overkurs.
 • Hvordan beregnes leasingydelsen?
  Vi beregner leasingydelsen i forhold til investeringens størrelse og leasingperiodens længde. Normalt beregner vi ydelsen som en annuitet med lige store beløb over den aftalte leasingperiode. Leasingydelsen er oftest fradragsberettiget og tillægges moms.
 • Hvad koster det at oprette en leasingaftale?
  Når du opretter en leasingaftale betaler du et gebyr for notering af panthaverdeklaration i aktivets forsikring (Nykredit Leasing kan dog vælge at forsikre sig istedet). Derudover betaler du et etableringsgebyr til Nykredit Leasing.
 • Hvad koster det at oprette et lån?
  Et standard erhvervslån koster i offentlige afgifter typisk 1.400 kr. + 1,5% af finansieringssummen til registrering af sikkerhed. Desuden betaler du et gebyr til notering af panthaverdeklaration (Nykredit Leasing kan dog vælge at forsikre sig istedet). Derudover betaler du et etableringsgebyr til Nykredit Leasing.
 • Hvordan oprettes en leasingaftale i praksis?
  Du aftaler finansieringsbetingelserne med Nykredit Leasing og levering af udstyret med leverandøren og underskriver aftalerne. Når udstyret er leveret, skal du bekræfte leveringen på en leverancegodkendelse, som Nykredit Leasing herefter skal modtage. Herefter betaler vi leverandøren, leasingaftalen sættes igang og du betaler de aftale ydelser.
 • Hvad skal jeg stille i sikkerhed?
  Ved lånefinansiering vil sikkerheden typisk være i form af et ejerpantebrev eller et ejendomsforbehold. Ved leasing vil der sjældent være tale om sikkerhedsstillelse, idet Nykredit Leasing ejer udstyret og har sikkerhed i udstyrets værdi.
 • Skal jeg tegne forsikring af leasingudstyret?
  Når du indgår en leasingaftale skal udstyret forsikries.
 • Hvad er restværdien i en leasingaftale?
  Leasingudstyret vil næsten altid repræsentere en værdi ved leasingaftalens udløb. Værdien afhænger bl.a. af den oprindelige pris og aftalens løbetid.
 • Hvad sker der med leasingaftalen, hvis jeg sælger min virksomhed?
  Sælger du din virksomhed, kan der med Nykredit Leasings godkendelse være mulighed for, at den nye ejer kan overtage aftalen. Det kræver dog en fornyet kreditgodkendelse og så skal aftalen underskrives på ny. Kan vi ikke godkende den nye ejer eller stopper du helt din virksomhed, skal aftalen indfries i henhold til leasingaftalens vilkår.
 • Ønsker du at klage? (gælder kun private aftaler)
  Ønsker du at klage over Nykredit Leasing, kan du ringe til os på telefon 70 20 95 50 eller sende en e-mail til nykreditleasing@nykredit.dk.
  Hvis vi ikke kan blive enige, kan du klage til:
  De finansielle ankenævn
  St. Kongensgade 62, 2. sal
  1264 København K.
  www.fanke.dk
  Klagen skal skrives i et klageskema, som du får hos Det finansielle ankenævn eller på deres hjemmeside. Du vil blive opkrævet et klagegebyr, som du får tilbage, hvis du får medhold.